Meslek Kuruluşları

Türkiye Müteahhitler Birliği
 • Yöneticiler Birlik çalışanları için;
 • Ekip Çalışması
 • Stres Yönetimi ve Çatışma Yönetimi
 • Etkili İletişim
 • İş Planı Hazırlama
 • Zaman Yönetimi
Kamu- İş Sendikası
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı
 • Veri Tabanı Eğitimleri
TURMOB
 • Türkiye Genelinde Oda Başkanları ve Yöneticiler için;
 • Profesyonel Yöneticilik
 • Ekip Çalışması (Out-door)
 • Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri
 • Farklı Kişilikte İnsanlarla İletişim Kurma
 • Yaratıcı Düşünce ile Problem Çözme
TESMER
 • Yönetici ve Çalışanları için;
 • Zaman Yönetimi
 • Hizmet Kültürü
 • Etkili İletişim
 • Stres Yönetimi
 • Bireysel ve Kurumsal Yaratıcılık
 • Yönetimde Koçluk ve Mentorluk
 • Liderlik ve Performans Yönetimi
Türkiye Kızılay Derneği
 • Kızılay Genel Müdürlüğü Eğitim Planlaması. Bir kısım  eğitimlerin verilmesi.
Genel Yönetim Eğitimleri
 • Modern Yönetim Teknikleri
 • Etkin Zaman Yönetimi
 • Kurumsal Kültür Oluşturma
 • Etkili Yöneticilik ve Liderlik
 • Yönetici ve Stres Yönetimi
 • Profesyonel Yöneticilik
 • İletişim Becerileri
Toplam Kalite ve Üretim Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Sürekli İyileştirme
 • Öğrenen Organizasyon
 • Kıyaslama
Finans Yönetim Eğitimleri
 • Tek Düzen muhasebe Sistemi
 • Bütçe Düzenleme Teknikleri
 • Para Yönetimi
 • Finansal Tablo Hazırlama Teknikleri
İnsan Kaynakları Gelişim Eğitimleri
 • İş Analizleri ve İş Tanımları
 • Performans Değerlendirme ve Denetim
 • Çatışma Yönetimi ve Sorun Çözme
 • Hizmetiçi Eğitim Planlaması
 • Mevzuat Hazırlama
Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • Konuşma ve Etkili Sunuş Teknikleri
 • Rapor Yazma Teknikleri
 • Kişisel Etkinlik Geliştirme
 • Yönetici Sekreterlik
 • Dilbilgisi Kuralları
Bilgisayar Eğitimleri
 • Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi
 • Temel Internet Eğitimi
 • Veri Tabanı Yönetimi Eğitimi
 • SQL, Java- Corba
 • Win 2000 Professional
 • Visual Basic, Visual Basic Advanced
Ankara Ticaret Odası
 • 422 Personeline Belgelendirme Öncesi Eğitimler.
Pazarlama ve Satış Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimine Giriş
 • Müşteri İlişkileri
 • Profesyonel İlişki Geliştirme Teknikleri
Finans Yönetim Eğitimleri
 • Temel Muhasebe
İnsan Kaynakları Gelişim Eğitimleri
 • Performans Değerlendirme
 • Mülakat Teknikleri
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Eleman Seçme ve İşe Alma Teknikleri
 • Proje Yönetimi
Genel Yönetim Eğitimleri 
 • Temel Yönetim eğitimleri
 • Liderlik Becerileri,
 • Ekip Oluşturma,
 • İletişim Becerileri
 • Rekabet Stratejisi,
 • Stratejik Planlama
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Karar Teknikleri
 • Kurumsal Kültür Oluşturma
 • Vizyon Tanımlama
Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • Etkili Sunuş Teknikleri
 • Toplantı Yönetimi
 • Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri
 • Kendini Kabul Ettirme Becerileri
 • Yaratıcılık
Toplam Kalite ve Üretim Yönetimi
 • Toplam Kalite
 • Yeniden Yapılanma
 • Süreç Tasarımı
 • Organizasyon Planlama Teknikleri
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar