Planlanan Danışmanlık Projeleri

Bölgesel Kalkınmada Yenilikçi Yerel Yönetimler Çalıştayı
Amacı

Yerel yönetimlerin bölgesel kalkınmada giderek artan işlevleri, sürekli gelişme ve yeni konumlarındaki rollerini (sürdürülebilirlik, çevre sorunları, bölgesel kalkınma, yoksulluk, barınma, özel ilgiye muhtaçlar, göç v.b konular karşısındaki rolleri) biçimlendirmeleri için yeni stratejiler, yönetme ve iş yapma biçimleri geliştirmeleri gerekmektedir.
Bu bağlamda; toplumsal dokunun tamamında yer almak üzere; başta vatandaşlar ve bütün tarafların (paydaşların) katılımını esas alan, onların gereksinim ve istemlerini karşılamak üzere yenilikçi yönetim araçlarıyla toplumsal yaşam kalitesini yükseltici yeni ve yenilikçi hizmet çeşitlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; bölgesel varlıkların; kültür ve sanatın yaratıcı gücünün ekonomi ile eklemlendirilerek harekete geçirilmesi, işbirliği ağyapılarının oluşturulması; yerel yönetimlerin kapasitelerinin arttırılması için yeni kavram ve yaklaşımlar konusunda bilgi verilmesi, uygulanma örneklerinin sunulması ve  paylaşım ve iletişim ortamını oluşturmak üzere etkileşimli bir program geliştirilmiştir.

Programı
  • Eğitim (seminerler)
  • Çağdaş yerel yönetim kavramları ve güncel örnekler
  • Bölgesel kalkınma stratejileri ve yerel yönetimlerin rolü
  • Yerel yönetimlerde yaratıcı-yenilikçi-öğrenen kent yaklaşımları
  • Öğrenen bölge; ağyapılar, kümeleşme, bölgesel yenilik sistemleri
  • Yerel projelerin yönetimi ve başarılı örnekleri
  • Bölgesel kalkınmada işbirliği projeleri çalıştayı
  • En iyi uygulama örnekleri çalıştayı ve anket
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar