Hizmetlerimiz

Teknoloji Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık

Firmalarda teknoloji yeteneği oluşturma, inovasyon ve ürün geliştirme yönetimi
İşletmelerin rekabet edebilir, verimlilik ve kalite gereklerine uygun katma değeri yüksek ürün geliştirme taleplerine eğitim ve danışmanlık desteği

  • Rekabet ve Yenilik Stratejileri
  • Ar-Ge ve Yenilik Yönetimi
  • Yenilik; Yenilik-Yeni Ürün Geliştirme
  • Ar-Ge Proje Başvurusu Hazırlama Çalıştayı
İş dünyasına yönelik ar ge / inovasyon / ürün geliştirme farkındalık yaratma, teşvik araçlarının tanıtımı.
Ar-Ge ve bölgesel teşvik araçlarından yararlanma konularında danışmanlık

Teşvikleri sağlayan fonlarla, bunları kullanmak ihtiyacındaki firmalar arasında ilişkiyi sağlamak.

Ar-Ge teşviklerinin ‘sürekli ve sistematik’ ölçme ve değerlendirmesi

Ar ge teşviklerinin etkilerinin firma (proje) bazında ölçülmesi

Teşviklerin katma değer, istihdam vb. konularda etkilerinin ölçülmesi- değerlendirilmesi

Firma bazında yönetsel, finansal ve teknolojik, analiz ve danışmanlık

Bilimsel yöntemlerle işletmelerin yönetsel, finansal ve teknolojik yeteneklerini ve faaliyetleri ölçmek, değerlendirmek.

Yerel Kalkınma stratejisi (bölgesel inovasyon stratejileri) geliştirilmesi

Bölgesel gelişme ve yerel kalkınma çabalarına bilimsel, yenilikçi yaklaşımlarla öğrenme ve uygulama fırsatı yaratmak

Kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, dış ticaret, stratejik planlama konularında  firma danışmanlığı

Firma/kurum/kuruluşların modern yönetim, üretim, pazarlama yönetim kapasitelerini geliştirmek,

Girişimcilere ve işlerini geliştirmek isteyen firmalara gereksinim duydukları eğitim, danışmanlık ve proje uygulama hizmetleri

Ekonomik (sektörel / firma) araştırma, analiz ve raporlama.

Sayfayı Yazdır Word'e Aktar