Sekreterlikte İletişim ve Davranış

Amaç: Katılımcıların, çalışma yaşamında iletişim ve davranışın önemini, sözlü sözsüz iletişim becerileri kazanmalarını, telefonda etkili iletişim kurma yöntemlerini, dinleme tekniklerini, kişisel alışkanlıklarını fark etme ve yeni alışkanlıklar geliştirme yöntemlerini, davranışın ilişkilerdeki önemini anlamaları amaçlanmaktadır.

  • Çalışma yaşamında iletişim
  • Telefonda iletişim
  • Dinleme
  • İletişim engelleri
  • Güvenli davranış
  • Zaman yönetimi
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar