Kamu Kuruluşları

Milli Eğitim Bakanlığı "Formatör Öğretmen Eğitimi"
 • 1997 Bilgisayar Destekli Eğitimde Formatör Öğretmen Eğitimi
 • 1997 Bilgisayar Formatör Öğretmenliği Tekamül Eğitimi
 • 1998 Bilgisayar Destekli Eğitimde Formatör Öğretmen Eğitimi
 • 1998 İzmir'de yapılan Bilgisayar Destekli Eğitimde Formatör Öğretmen Eğitimleri için; içerik, doküman, materyal ve öğretim görevlisi sağlandı.
 • 2000 Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu
Başbakanlık Teknik Hizmet Daire Başkanlığı
 • (Unıx Eğitimi, C++ İleri Düzey Eğitimi
 • C++ Başlangıç ve İleri Düzey Eğitimi)
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
 • Bilgisayar Eğitimi
 • SPSS Eğitimi
Anayasa Mahkemesi
 • Bilgisayar okur-yazarlığı
 • Internet eğitimi
Yargıtay
 • Bilgisayar okur-yazarlığı,
 • Internet Eğitimi
Milli Güvenlik Kurulu
 • Internet Kullanım Eğitimi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı
 • Bilgisayar Programlama Eğitimleri
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı Eğitimi
İç İşleri Bakanlığı
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı
 • Veri Tabanı
 • Internet Kullanım Eğitimi
Adalet Bakanlığı
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı
 • Veri Tabanı Eğitimleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • SQL, MS Access
 • Visual Basic
 • Eğitimcinin Eğitimi
Orman Genel Müdürlüğü
 • Proje Yönetimi
 • Yönetici Asistanlığı
 • Eğiticinin Eğitimi
Eti Maden Genel Müdürlüğü
 • Sunum Teknikleri eğitimi
 • Etkin Konuşma Eğitimi
 • Finansal Tablolar Analizi
Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı
Hazine Müsteşarlığı
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı
Ankara Numune Hastanesi
 • WEB Tasarım
 • HTML Eğitimi
 • Veri Tabanı Eğitimi
Türk Telekom 15 personeline,
 • C++ Başlangıç
 • C++ İleri Düzey Programlama Eğitimleri Verildi.
İzmit Belediyesi
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı,
 • Internet Kullanım Eğitimleri
Etibank
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı
T.C. Ziraat Bankası
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı
 • Veri Tabanı Eğitimi
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • UNIX, Informix
 • Veri Yapıları, Programlama Eğitimleri verildi.
Halk Bankası A.Ş.
 • 155 Personeline;
 • Bilgisayar Okur-Yazarlığı
 • Finansal Excel Eğitimleri Verildi.
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar