Ekiplerde "Ben"den, "Biz" Bilincine Geçme

Amaç: Çalışana, iş hedeflerini gerçekleştirmede birlikte hareket etme, ekip oluşturmada ekip üyelerinin güdü kaynaklarını anlama, ekip içinde sağlıklı iletişim kurabilme, ortak vizyon oluşturmada gerçekçi karar verme ve kimin, neyi, ne zaman yapacağını planlayabilme becerilerini kazandırmak.

  • Hedefe ulaşmada, "Ben" ve "Biz" bilinciyle hareket eden ekiplerin temel farklılıkları nelerdir?
  • Bir insan topluluğunun ekipleşmesi hangi gerçekçi düşünce biçimlerine dayanır?
  • Ekip, eldeki soruna çözüm arayışında karar yöntemini nasıl seçecek ve gerçekleştirecektir?
  • Ekip üyelerinin ortak vizyona sahip olması nasıl gerçekleşebilir?
  • Ekip üyeleri arasında güven duygusunun oluşması ve bunun performansa katkısı hangi ilkeye dayanır?
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar