İletişim Becerileri

Amaç: Seminer sonunda katılımcılar, etkin iletişimin işletmelerdeki önemini, etkin iletişim tekniklerinin neler olduğunu, etkin konuşma ilkelerini kavrayabileceklerdir.

  • Özkaynakların farkında olmak
  • İletişim stilleri farklılığı ve tanıma
  • Kişilerarası farklılıklar
  • Meta programlar
  • Beden dilinde alma-verme sanatı
  • Aktif dinlenme
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar