Hedefimiz

Sürekli eğitim programları düzenleyerek, bireyin ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek; bireylerin,  kuruluş ve firmaların yeteneklerini geliştirerek, verimliliklerini ve niteliklerini arttırmaktır.
Bireyin öğrenme gereksinmelerine yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları sunarak; sürekli yenilenen teknolojinin kullanımının öğrenilmesini; toplumda duyarlı, üretken, sürekli öğrenen bireylerin artmasına katkıda bulunmaktır.

Kişisel ve Kurumsal Yeteneklerin Geliştirilmesi;

    • Örgüt etkinliğinin artırılması,
    • Süreçlerin kolaylaştırılması,
    • Örgütsel iletişimin güçlendirilmesi.

Ekip Çalışmalarının Özendirilmesi;

    • Takım üretkenliğinin, etkinliğinin ve doyumunun artırılması,
    • Bilgi, beceri ve deneyim kullanma davranışlarının geliştirilmesi.
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar