Kamu Kuruluşları

Kurum/Kuruluş/Fon

Proje Adı

Milli Eğitim Bakanlığı

Formatör Öğretmen Eğitimi

  • 1997 Bilgisayar Destekli Eğitimde Formatör Öğretmen Eğitimi
  • 1997 Bilgisayar Formatör Öğretmenliği Tekamül Eğitimi
  • 1998 Bilgisayar Destekli Eğitimde Formatör Öğretmen Eğitimi
  • 1998 İzmir’de yapılan Bilgisayar Destekli Eğitimde Formatör Öğretmen Eğitimleri için; içerik, doküman, materyal ve öğretim görevlisi sağlandı.
  • 2000 Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yenilikçi Kent – Rekabetçi Kent

İŞKUR

“Bölgesel Teşviklerin Etki Analizi” Araştırması

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

TRT-“Bir Yudum Anadolu” Program Danışmanlığı

Bilim Ve Yaşam

Işıkla Yazılmış Öyküler

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Kurum Tanıtımı Yayın ve Broşür

TÜBİTAK

“Popüler Bilim Kitapları”

“Bilimsel Makaleler Dergisi”

Bilgisayar Klübü

“TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sisteminden, Toplam Kaliteye” Sempozyum

“Teknoloji Yönetimi” Konulu Konferans

TÜBİTAK Kobi ARGE Başlangıç Programı

PAKTAŞ Firması

TÜBİTAK Kobi ARGE Başlangıç Programı

KOMPOZTEK Firması

TÜBİTAK Kobi ARGE Başlangıç Programı

SA-BA Endüstriyel Ürünler A.Ş.

TÜBİTAK Kobi ARGE Başlangıç Programı

TRETE ArGe Otomotiv Araştırma ve Yazılım A.Ş.

TÜBİTAK Kobi ARGE Başlangıç Programı

TEKİŞ Teknik Erezyon Kalıp Sanayi A.Ş.

TÜBİTAK Kobi ARGE Başlangıç Programı

Endüstriyel Çevre Sanayi A.Ş. (EÇS)

Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu İle Bağlı Şirketlerine

“Kalite Güvence Sistemi” Verilmesi Töreni

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı

“Kalite Güvence Sistemi” Belgesi Verilme Töreni

Başbakanlık Teknik Hizmet Daire Başkanlığı

Unıx Eğitimi, C++ İleri Düzey Eğitimi
C++ Başlangıç ve İleri Düzey Eğitimi)

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Bilgisayar Eğitimi
SPSS Eğitimi

Anayasa Mahkemesi

Bilgisayar okur-yazarlığı
Internet eğitimi

Yargıtay

Bilgisayar okur-yazarlığı,
Internet Eğitimi

Milli Güvenlik Kurulu

Internet Kullanım Eğitimi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Bilgisayar Okur-Yazarlığı
Bilgisayar Programlama Eğitimleri

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Bilgisayar Okur-Yazarlığı Eğitimi

İç İşleri Bakanlığı

Bilgisayar Okur-Yazarlığı
Veri Tabanı
Internet Kullanım Eğitimi

Adalet Bakanlığı

Bilgisayar Okur-Yazarlığı
Veri Tabanı Eğitimleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

SQL, MS Access
Visual Basic
Eğitimcinin Eğitimi

Orman Genel Müdürlüğü

Proje Yönetimi
Yönetici Asistanlığı
Eğiticinin Eğitimi

Eti Maden Genel Müdürlüğü

Sunum Teknikleri eğitimi
Etkin Konuşma Eğitimi
Finansal Tablolar Analizi

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bilgisayar Okur-Yazarlığı

Hazine Müsteşarlığı

Bilgisayar Okur-Yazarlığı

Ankara Numune Hastanesi

WEB Tasarım
HTML Eğitimi
Veri Tabanı Eğitimi

Türk Telekom

C++ Başlangıç
C++ İleri Düzey Programlama

İzmit Belediyesi

Bilgisayar Okur-Yazarlığı,
Internet Kullanım Eğitimleri

Etibank

Bilgisayar Okur-Yazarlığı

T.C. Ziraat Bankası

Bilgisayar Okur-Yazarlığı
Veri Tabanı Eğitimi

Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

UNIX, Informix
Veri Yapıları, Programlama Eğitimleri

Halk Bankası A.Ş.

Bilgisayar Okur-Yazarlığı
Finansal Excel Eğitimleri Verildi

TEAŞ

Broşür Hazırlanması
Dizgi, Film, Montaj, Tasarım, Baskı

Malatya Valiliği

WEB Tasarımı, CD Hazırlanması

Çukurova Üniversitesi

Bilgisayar Kulübü Kurulumu

Şişli Belediyesi

Teknopark Kurulum ve İşletim Danışmanlık Hizmeti

Sayfayı Yazdır Word'e Aktar