Temel Yönetim Becerileri

Amaç: Yöneticilerin ellerinde bulunan kaynakları verimli kullanabilmeleri ve kurum amaçlarını en etkili şekilde gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin kazanılması. (Uygulamalı olarak verilmektedir.)

  • Kurumsal Gelişimin Boyutları
  • Vizyon, Misyon, Değerler, Eylem Planı, İş Yönetimi
  • Kurumun Gereksinimlerinin Analizi
  • Yönetim Nedir? Yönetici Kimdir?
  • Yöneticinin Temel Fonksiyonları
  • Yöneticiler İçin Beceri Katmanları
  • Bütünsel Kalite Yönetimi
  • Dört Etkisiz Yönetici Tipi
  • Yönetim Stilleri
  • Yöneticiliğinizin Performans Ölçütleri
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar