Performans Değerlendirme

Amaç: Yöneticilerin çalışanların performanslarını değerlendirme, geliştirme ve işlerini organize etme yöntemleri kazandırılması konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

  • Performans yönetimi ve değerlendirilmesi
  • Performans ve performans değerleme nedir
  • Performans değerlendirmenin önemi, amaçları, yararları
  • Performans değerlendirme planları ve kriter tespiti
  • Performans değerlendirme sisteminin kurulması
  • Performans değerlendirme de kullanılacak yöntemler ve uygulama aşamaları
  • Performans ölçüm teknikleri ve yöntemleri
  • Performans değerlendirmede karşılaşılan sorunlar
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar