Stratejik Planlama

Amaç : Rekabete dayalı ortamda stratejik planlama metodunun kurumlarda nasıl kullanılabileceğini tartışmaktır. Eğitimde stratejik planlamanın nasıl yapılabileceği basit ve anlaşılabilir bir stratejik planlama modeli ile uygulama ağırlıklı olarak işlenmektedir.

  • Stratejik planlama nedir? Stratejik planlama modelinin tanıtılması
  • Stratejik planlamanın başlatılma süreci
  • Kurumsal görev ve yükümlülüklerin belirlenmesi
  • Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin saptanması (iç çevre analizi)
  • Dış fırsat ve tehditlerin saptanması (dış çevre analizi)
  • Stratejik sorunların saptanması
  • Sorunları çözebilecek stratejilerin geliştirilmesi
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar