Uygulama

 • Sunulan eğitim programıyla her bir katılımcının kendisine özel bilgi ihtiyacı karşılanacaktır.
 • Verilen toplam bilginin, ilgili katılımcıya özgü içerik tasarlaması yapılmış olacaktır.
 • Katılımcının belirlenmiş olan görev odaklı ihtiyaçlarında “kendini ifade etme” algılaması sağlanacaktır.
 • Görev tanımlarına göre belirlenmiş gruplamalarda ayrıca katılımcının bireysel özelliklerine göre programlar uygulanacaktır.
 • Bilgi, algılama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarının bütünsel algılanması ve özellikle de ilk üç adımın gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
 • Katılımcılar, sunulan bilgiyle yeni ilişkilendirmeler yaparak durum algılamalarını geliştireceklerdir.
 • Etkili dinleme yetenekleriyle, sorun-durum tanımlama becerileri geliştirilecektir.
 • Örnek olaylar ve vaka analizi çalışmalarıyla katılımcıların öngörülen davranışları oluşturması ve tutum geliştirmesi sağlanacaktır,
 • İlkeler ve tanımlar bütününde, yeni durum algılamaları ve yorumlama yetenekleri geliştirilecektir,
 • Örgütsel değerler bütününde davranılması yönünde uygulamalar yapılacaktır.
 • Tüm programın uygulanmasında katılımcı profiline, önceliklere ve hedef davranışlara göre eklektik yöntem uygulanacaktır.
 • Stüdyo ve psiko-drama çalışmalarında katılımcıların davranışlarının ve iletişim becerilerinin, kendini tanımlama ve sorun çözme tutumlarının, uzman gözlemleriyle ivedi geribildirimleri verilecektir.
 • Ölçme ve değerlendirmeler başarı odaklı yapılacaktır.
 • Katılımcının analiz çalışmalarıyla hazır bulunuşluk düzeyinin belirlenmesi ve her konuda giriş testi uygulamasıyla öğrenmenin izlenmesi sağlanacaktır.
 • Ara testlerle hedef davranışlara ulaşma ve bir sonraki kavrama geçebilme koşulları değerlendirilecektir.
 • Örgütsel öncelikler program bütününde belirlenmiş olacak hedeflenen davranışlara ulaşmada düzeltme ve pekiştirmeler yapılacaktır.
 • Programa katılmada olası gecikmeler, internet tabanlı çalışmalarla desteklenecektir.
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar