Hayal Gücümüz Ve Motive Olabilme

Amaç: Motive olmanın gerisinde yatan temel ilkeleri kazandırarak, hem bireysel olarak hem de bir başkasının motive olmasına nasıl vesile olunabileceği verilecektir.

  • Güdülenmiş davranış nedir?
  • Düşünce süreçlerinin motivasyondaki rolü nedir?
  • Beynin "tutarlılık ilkesi" ve motivasyondaki rolü nedir?
  • Motivasyonda hayal gücünün yeri nedir?
  • Hayal gücünün özellikleri ve temel ilkeleri nelerdir?
  • "Vizyon sahibi olmak, ya da olmamak" hayal gücüyle nasıl açıklanabilir?
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar