Liderlik Becerileri / Etkili Yöneticilik

Amaç: Katılımcılar liderliğin temel ilkeleri, liderlerin özellikleri, türleri ve çalışanların kendilerine güvenlerinin sağlanması konularında bilgi ve beceri kazanırlar.

  • Lider yönetici
  • Liderlik çeşitleri
  • Etkin liderlik
  • Başarının modellenmesi
  • Grid
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar