Profesyonel Yöneticilik

Amaç: Yöneticilerin işletmelerdeki önemlerini ve sorumluluklarını anlayabilecekler, Yönetimin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların işlerine uyarlayabilecekler, Tutum ve davranışların, iş ahlakının, görünüşün ve kendine saygının çalışma performansını nasıl etkilediğini kavrayabileceklerdir.

  • Yönetim ve yönetici
  • Ekip çalışması
  • Liderlik
  • Performans yönetimi
  • Misyon, vizyon, hedef ve strateji
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar