BİTAV, verdiği tüm hizmetleri; tarafsız, ön koşulsuz bir yaklaşımla daima daha iyinin aranması mesajını vererek yerine getirmektedir.

Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı, bilgi kaynaklarını ve nitelikli insan gücünü kullanarak, eşleştirme, örgütleme, tasarlama, yönetme, altyapı ve ağyapı oluşturma çalışmaları yapmaktadır.

Bu çalışmalarını;

  • Var olan bilimsel ve teknik bilgilere ulaşılması, teknoloji altyapısının geliştirilmesi, iletişim teknolojisinin yaygın kullanılması hedeflerine yönelik çalışmalar yürüterek,
  • Teknoloji geliştirme yönünde çalışmalar yapmak isteyen özel girişimcilere destek vererek,
  • Ulusal ve uluslar arası projelere katılarak,
  • Bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmesi, geliştirilmesine gereken olanakları sağlayarak,
  • Ulusal ve uluslar arası nitelikli bilimsel toplantılar düzenleyerek, düzenlenenlere katılarak, destekleyerek, araştırma geliştirme çalışmaları yapan uluslar arası kuruluşlarla ilişkiler kurarak,
  • Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü girişleri yaparak, vakfa gelir sağlayacak iktisadi işletmeler, şirketler ve ortaklıklar kurarak,
yapmaktadır.
Duyuru:

“FOTOĞRAFLARLA TÜBİTAK’IN 50 YILI” Albümü BİTAV yayını olarak çıktı.
BİTAV yayını olarak basılan “Fotoğraflarla TÜBİTAK2ın 50 Yılı” albümü 50,00-TL. karşılığı okurlarının yararına sunulmuştur. Turgut Reis Caddesi No:33/1 Maltepe / ANKARA adresinden yayınımızı temin edebilirsiniz.

Vakıf Başkanı Sayın Doç. Dr. Güner Omay'ın çalışmaları olan, "Ankara Gözlemevinin Kurucusu ve Eğitim Gönüllüsü Egbert Adriaan Kreiken" isimli kitabın, Türkçe ve İngilizce versiyonlarına Basılı Yayın Çalışmaları bölümünden ulaşabilirsiniz.